Khóa CTĐSHN 12  (Upper Darby)
Khóa CTĐSHN 12 sẽ được tổ chức tại Pennsylvania vào dịp cuối tuần 24/09/2010 – 26/09/2010 tại Upper Darby do một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục Vụ Gia Đ́nh của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC phối hợp hướng dẫn.                                         

Địa điểm:   Giáo Xứ Thánh Alice
                  150 Hampden Road, Upper Darby, PA 19082


Ngày giờ: Thứ Sáu 24 tháng 9 năm 2010 từ 6:00 pm - 9:30 pm
                Thứ Bảy 25 tháng 9 năm 2010 từ 8:00 am - 9:00 pm
                Chúa nhật 26 tháng 9 năm 2010 từ 8:00 am - 4:00 pm
 

Lệ phí:       $140.00 cho mỗi cặp (per couple). Tất cả các cặp vợ  chồng đều được khuyến khích tham dự dù có hay không có khả năng trả lệ phí.


Điều kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặp đă đính hôn.
Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghi tên trước)


Ghi danh: Xin gởi Phiếu Ghi Danh và lệ phí về: 

 Đinh Quang Hảo & Lệ Hằng

1914 Bradford Place, Morton, PA 19070


Hạn chót ghi danh : ngày 10 tháng 9 năm 2010

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
A/C Hảo , Lệ Hằng Đinh 610) 324-8965                                        Email:
  lehangdinh@yahoo.com
Phó tế Antôn Ng. Kim (609) 417-3380 Email:
tamanlinh@gmai.com
 

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyến khích, giới thiệu chương tŕnh canh tân hữu ích này đến mọi gia đ́nh,
không phân biệt giáo xứ, tôn giáo, hay tuổi tác.
 

Chân thành cảm ơn,
Ban Gia Đ́nh Đồng Hành.

Đơn Xin ghi danh tham dự Khoá CTDSHN 12

FAQ về Khoá CTDSHN 12 

Marriage Renewal Workshop (Santa Anna) Marriage Renewal Weekend Workshop will be held the weekend of October 15 thru 17, 2010 primarily for English-speaking  Vietnamese couples, mixed-culture and inter-faith couples.
 
CTDSHN-7 CTDSHN-6 SUMMIT

 

CTDSHN-5 CTDSHN-4 CTDSHN-3

 

CTDSHN-8 CTDSHN-9 CTDSHN-10
 
 
Copyright © 2009 www.ctdshn.donghanh.org. All Rights Reserved.