Family Summit (San Jose)
Khóa Family Summit được tổ chức ở San Jose, California vào trung tuần tháng 6 với khoảng 30 tham dự viẻn và đă kết thúc tốt đẹp.

Chủ đề: Để vợ chồng sống sung măn hơn trong ơn gọi Hôn nhân và sứ vụ Gia Đ́nh.

                          

Tham dự viên đă hội thảo sôi nổi về những diểm chính sau đây:

1) Reflect về lời mời làm mục vụ GĐ như một ơn gọi (vocation) và là cách Chúa kết thân với ḿnh.

2) Reflect và evaluate chương tŕnh mục vụ GĐ, đặ việt CTĐSHN - what is good, not so good, what needs changing.

3) Nhận ra đường hướng mục vụ gia đ́nh cộng đoàn ĐH what do we have to offer, how do we position ourselves within the Vietnamese communities, what our public relations.

4) Thiết lập một structure để làm mục vụ GĐ hưu hiệu hơn: Ban GĐ vùng, các tiểu ban, Core Team, leadership training.

5) T́m một process thích hợp cho hậu CTĐSHN mà các anh chị em ĐH có thể tham gia một cách hưu hiệu i.e giới thiệu cha Robert Ruhnke và chương tŕnh For Better and For Ever

6) Anh chị em nghỉ ngơi và kết thân với nhau, cũng như giúp nhau nhân ra và confirm gifts của nhau để rối empower nhau trong mục vụ gia đ́nh

 

 
Khóa CTDSHN 8 (Dallas)....                  Khóa CTĐSHN 8 đă được tổ chức lần đầu tiên tại Dallas/Fortworth vào dịp cuối tuần 06/11/09 – 08/11/09 tại giáo xứ Thánh Phẻrô, Dallas...

Khóa CTDSHN 7 (San Jose).....
Khóa CTĐSHN 7 đă đươc tổ chức vào cuối tuần 14, tháng 8 tại giáo xứ Chúa Ba Ngôi...

Family Summit (San Jose)....               Khóa Family Summit được tổ chức ở San Jose, California vào trung tuần tháng 6 với khoảng 30 tham dự viẻn.....


 
CTDSHN-7 CTDSHN-6 SUMMIT

 

CTDSHN-5 CTDSHN-4 CTDSHN-3

 

CTDSHN-8
 
 
Copyright © 2009 www.ctdshn.donghanh.org. All Rights Reserved.